Mitaka Station NextTrain

Current Time: 08:04    

Chūō Sōbu Local Line - Shinjuku,Chiba bound

08:06 Tsudanuma

Chūō Main Line,Chūō Rapid Line - Shinjuku,Tokyo bound

08:05 Tokyo (Rapid)

Chūō Main Line,Chūō Rapid Line - Hachiōji,Ōtsuki bound

08:07 Takao